KARADAĞ-ROJAYE´DE 25 ÇİFTİN TOPLU DÜĞÜN EŞYA UĞURLAMA PROĞRAMI

KARADAĞ-ROJAYE´DE 25 ÇİFTİN TOPLU DÜĞÜN EŞYA UĞURLAMA PROĞRAMI

  KONU : MEHİR VAKFI KARADAĞ 2. TOPLU DÜĞÜN BASIN METNİ
TARİH : 08.01.2015

Değerli Basın Mensupları,
Son dönemlerde İslam coğrafyasında meydana gelen ve tüm İslam âlemini derinden yaralayan olaylar hepimizi son derece etkilemiş bulunmaktadır. Bizler yaşanan bu olayların nedenini, İslam âleminin ihtiyaç duyduğu birlik beraberlik eksikliği ve ümmet bilinci ile hareket edememek olduğu düşüncesindeyiz. Bu sebeple; yaşanan bu olaylara kayıtsız kalmamak, birlik ve beraberliğin tesisi adına, yurtdışında başta Balkanlar olmak üzere Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelerde etkin biçimde faaliyet gösterme kararı aldık.
Bu anlamda Balkanlardaki Sancak bölgesine,Mehir Vakfı ve Genç Mehir olarak bir inceleme gezisi gerçekleştirdik. Kosova, Karadağ ve Sırbistan sınırları içinde yer alan Müslüman halkın yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yaptığımız incelemeler neticesinde Balkan Müslümanlarının yaşam koşullarını, sorunlarını ve ülkemizden beklentilerini yerinde inceleme fırsatı bulduk. Balkanlar; gerek geçmişe ait tarihsel bağları, gerek jeostratejik konumu, gerek bölgede yaşayan Türk ve Müslüman nüfus nedeniyle her zaman Türkiye’nin odak noktası konumunda, ilgi alanı içerisindedir. Türkiye için Avrupa’ya açılan kapı olarak görülen Balkan Müslümanlarının özellikle genç nüfusunun milli ve manevi değerlerinin geliştirilmesi ve yaşatılması ile ilgili çalışmalar ile sivil toplum yapılanması adına yapılacak çalışmalar hakkında önemli araştırmalarda bulunduk.
Mehir Vakfı ve Genç Mehir olarak yaptığımız inceleme gezisi neticesinde elveda Rumeli değil merhaba Rumeli diyerek Balkanlarda çok çeşitli organizasyon ve etkinlik içinde olma kararını aldık. Bu çerçevede Mehir Vakfı ve Genç Mehir olarak Balkanlardaki ikinci faaliyetimizi Karadağ/Rojaye’de 25 çiftin toplu düğününü yaparak gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyondaki ortaklarımız Tük Kızılayı ve Kızılhaç kurumlarının desteği ile Karadağ-Rojayede 25 çiftin toplu düğünü için 114 kalem 3,229 parça eşyayı sizlerin huzurunda Karadağ a uğurluyoruz. Siz değerli basın mensupları aracılığı ile Karadağ toplu düğün organizasyonunda ortağımız olan Türk Kızılay’ı ve Kızılhaç kurumları ile bizlerin bu hizmetleri yapmasındaki en büyük pay sahibi olan kıymetli hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz.Süreyya GEZGİNCİ
Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi